دانلود پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون
برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:

  سوخت و انواع آن
 عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت
 احتراق سوخت هیدروکربنه
 انواع سوخت موتورهای درون سوز
 انتخاب صحیح مخلوط سوخت
 سوخت گاز مایع و استفاده از آن در موتور
 معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی
 تعریف LNG 
 ترکیبات
 چگونگی ذخیره آن
 چگونگی سرد نگه داشتن آن
 علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین‌ها و وسایل نقلیه
 تعریف  CNG 
 تعریفLPG
 مزیت استفاده از LNG بجای CNG به عنوان سوخت
 عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها
  موتورهای گاز مایع سوز
 چگونگی کار
 سیستم‌های نسل اول
 سیستم تبدیل نسل دوم
 سیستم ‌های تبدیل نسل سوم
 موتورهای مخصوص سوخت گازی
 تقسیم بندی موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه
 امتیازات سیستم استوگیومتری
 معایب سیستم استوگیومتری
 محاسن سیستم کم مصرف
 سیستم سوخت رسانی
 سیستم سوخت رسان نسل اول
 سیستم سوخت رسان نسل دوم
 سیستم سوخت رسانی نسل سوم
  موتورهای مورد استفاده درسوخت‌های گازی و عوامل موثر در کارکرد آنها
 مقدمه
 صنعت تبدیل
 سیکل موتورهای دیزلی و otto
 سیکل otto
 سیکل دیزل
 بازده حرارتی موتور
 نسبت هوا به سوخت
 آنالیز و عملکرد موتور
 تاثیرات روی بازده موتور
 تاثیرات روی خروجی
 تاثیرات روی قابلیت اشتغال
 ویژگی سوخت
 ویژگی ‌های احتراق
 حرارت احتراق در واحد حجم
 ضریب Wobbe
  آلودگی خودروها
 مقدمه
 آلاینده‌های موتورها
 راههای آلودگی
 برنامه وسایل نقلیه با آلودگی کم CARB
 آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی
 عامل میزان آلایندگی موتورهای گازسوز
 سیستم احتراق
 فن آوری استفاده از کاتالیزور
 سیستم‌های عیب یاب قابل نصب بر روی خودرو OBD
 آلاینده‌های کنترل شده
 نوع اول از خودروها
 نوع دوم از خودروها
 خودروهای نوع سوم
 انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور
 استاندارد آلودگی
 استاندارد‌هایی که در آمریکا به اجرا در آمده‌اند شامل
 قوانین مربوط به آلاینده‌ها در اروپا
  بررسی اثرات گازسوز کردن موتور‌های خاص و مقایسه با حالت بنزین سوز آنها
 نمونه موتور  سیلندر تزریق مستقیم
 آلودگی
 تست عملکرد موتور
 نمونه ماشینg
 تست آلودگی
 تست عملکرد موتور
 هوندا سیویک 
 موتور سیکلت
 تست آلودگی
 تست عملکرد موتور
 بررسی عملکرد و کیفیت کیت‌های گازسوز تولیدی در کشور
 موتور پیکان 
 موتور پژو 
  بررسی کلی معایب و مزایای گازسوز کردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری
 مزایا و معایب گازسوز کردن
فهرست منابعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,