X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدمنابع تخصصی و مقالات علمی - آرشیو 1395/7

رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود کمکی پایان نامه جوشکاری بریزینگ

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:مقدمه:

امروزه بریزینگ بعنوان یکی از روشهای موثر در اتصال فلزات مختلف ‘ در سطح وسیعی توسط مهندسا ن مورد تحقیق وبرسی قرار گرفته است.

نتیجه عملی آن گسترش انواع روشهای بریزینگ ‘ انواع فیلر متالها ‘ انواع فلاکسها و بکارگیری آنها در توسعه فرایند بریزینگ در اتصال فلزات مختلف بوده است .

ازجمله فلزاتی که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی و غذایی دارد. خانواده فولادهای زنگ نزن می باشد که در نتیجه ساخت ابزارها و وسایل مختلف در این زمینه‌ها نیاز به فرایند ها ی اتصال بوجود خواهد آمد .

اهمیت موضوع فوق و در این مورد پایین بودن سطح مطالعات ‘ در کشور ما سبب شد تا 

موضوع پروژه فارغ التحصیلی خود را به "بریزینگ فولادها ی زنگ نزن" اختصاص دهم .

در این پروژه به ارایه راهکارها یی در زمینه انواع روشهای بریزینگ‘ وبریزینگ انواع فولادهای زنگ نزن پرداخته شده است...


فصل 1

اصول بریزینگ 

١.١ تعریف بریزینگ:

بریزینگ فرآیند اتصالی است که درآن فلزات جامد بافاصلهء بسیار کم توسط یک فلزمایع که دردمای بالای C’450 ذوب می شود به یکدیگر متصل می شوند. 

یک اتصال بریز محکم‘ معمولا" زمانی حاصل می شود که انتخاب آلیاژ فیلرمتال مناسب باشد ‘ سطح فلز پایه تمیز باشد ودرهنگام اعمال حرارت وجریان یافتن فیلرمتال مذاب نیز ‘ تمیز باقی بماند وطرح اتصال مناسبی انتخاب شود . ..


٢. ١قواعد فیزیکی : 

 

فصل ٢ 

انواع روشهای بریزینگ


بریزینگ شعله ای :

دراین روش منبع حرارت ازشعلهء یک گاز سوختنی تامین می شود. این گازهم با هوا وهم 

بااکسیژن مخلوط شده وشعله حاصله به قطعه کار اعمال می شود تابه درجه حرارت مناسب جهت انجام بریزینگ برسد ...


مزایا ومحدودیتها : 

کاربردها : 

تجهیزات : 

تکنیکها : 

بریزینگ کوره ای : 


مزایای فرآیند :

محدودیتها : 

کوره ها و ابزارهای کنترلی :

اساسا" سه نوع کوره وجود دارد : 

یک مثال از کوره مدل پیوسته کوره نوار نقاله است ( شکل شماره 2-3 ) 

شکل. 2-3 :کوره بریزینگ از نوع پیوسته که از یک ژاکت آبی جهت خنک کاری استفاده میکند

شکل 2-4: نمونه ای از ساختمان کوره خلا ‘ که برای بریزینگ قطعات کوچک بسیار ایده آل است.

کاربردهای صنعتی : 

نکات ایمنی وبهداشتی : 

برزینگ القایی : 


مزایا : 

محدودیتها : 

طراحی اتصال : 

پارامترهای اتصال : 

تاثیر انبساط حرارتی برروی تنش : 

فاکتورهای انسانی 

بریزینگ غوطه ای: 

ساختارکوره : 


(c) و (d)بصورت داخلی حرارت داده می شوند. 

جزئیات فرآیند : 

نگهداری تجهیزات :

کاربردها : 

جدول 2-2:پارامترهایی که در بریزینگ غوطه ای برای نمک مذاب باید در آلیاژهای زیر باید رعایت شود

نکات ایمنی 

بریزینگ نفوذی : 

بریزینگ اگزوترمیک : 

مزایا ومعایب فرآیند : 

بعضی ازمعایب EXP 

انواع ترکیبات 

تجهیزات : 

روش : 

فصل ۳

فولادهای زنگ نزن


۱.۳ تعریف فولادزنگ نزن:

واژه فولادزنگ نزن که امروزه استفاده می شود به طیف وسیعی از آلیاژهای آهن که باکرم ترکیب می شود ودر مواردی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی یا حرارت است مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق می شود...

۲.۳ انواع فولادزنگ نزن 

فولادهای سختی نا پذیر آستینیتی:

فولادهای زنگ نزن فریتی سختی ناپذیر : 

۴

۱.۴ بریزینگ فولادهای زنگ نزن 

۱.۴ مقدمه:

فولادهای زنگ نزن جزء آن دسته آلیاژ هایی هستنند که بریزینگ آنها مشکلی ندارد اما آلیاژهایی از آن که شامل تیتانیوم یا الومینیوم هستنند نیازبه رعایت نکات بیشتری جهت جلوگیری از اکسیداسیون آلیاژ درحین سیکل بریزینگ دارند . نتایج عالی زمانی می تواند بدست آید که فولادهای زنگ نزن به شکل استاندارد و با کربن کمتر از سه درصد بریز شوند . ..


۲.۴ کارایی : 

۳.۴ قابلیت بریزینگ : 

۴.۴ ناخالصی ها وآلودگی های سطح : 

۵.۴ فیلرمتال بریزینگ : 

فیلرمتالهای نقره بریزینگ:

فیلرمتالهای نیکل بریزینگ:

فیلرمتالهای مس- بریزینگ : 

فیلرمتالهای طلا- بریزینگ: گروه ( BAu ) 

فیلرمتالهای کبالت- بریزینگ: گروه ( BCo ) 

۶.۴ فلاکسها :

فصل 5

روشها ی بریزینگ فولادهای زنگ نزن ۵

۱.۵ بریزینگ شعله ای : 

برای فولادهای زنگ نزن اصول بریزینگ شعله ای‘ مزایا ومحدودیتها اساسا" همانهایی هستنند که درفولادهای کربنی استفاده می شوند . 

اگرچه بدلیل ویژگیهای متالوژی فولادهای زنگ نزن ونیازمندی های آن به مقاوم بودن دربرابرخوردگی بهترین نتایج زمانی حاصل می شود که توجهات ویژه ای درانتخاب نوع شعله وترکیبات سیم جوش مبذول گردد . ..


فیلرمتال:

فلاکس : 

مثال : بریزینگ شعله ای فولادهای زنگ نزن به نیکل : 

۲.۵ بریزینگ کوره ای : 

۳.۵ بریزینگ کوره ای درهیدروژن خشک : 

معایب اصلی هیدروژن

مثال 8 : استفاده ازبریزهیدروژن درساخت یک ابزار پزشکی ومقایسه آن باجوش . 

۴.۵ بریزینگ کوره ای درآمونیاک تجزیه شده : 

۵.۵ بریزینگ کوره ای درآرگن : 

۶.۵ بریزینگ کوره ای دراتمسفرهوا : 

اصلی ترین مزایای بریزینگ کوره ای 

۷.۵ بریزینگ القا یی : 

۸.۵ بریزینگ غوطه ور درحمام نمک : 

۹.۵بریزینگ باپرتوهای پرانرژی :

فصل ۶

بازرسی 

۱.۶ تعریف: 

بازرسی بعنوان آخرین گام درفرآیند بریزینگ قطعات وگام اصلی دراطمینان بخشیدن وکیفیت دادن به مجموعه بریز شده است . 

این عمل یک ارزیابی کلی است ازاستحکام نهایی اتصال بریز شده که قبل ازمراحل دیگر فرآیند انجام می شود . 

نوع طراحی محل اتصال برنحوه بازرسی بسیار موثر است محل بازرسی باید طوری باشد که اتصال کاملا" و براحتی قابل دسترسی باشد . روش بازرسی دربسیاری ازمراحل می تواند ساده انتخاب شود باانتخاب طرح اتصال مناسب می توان روش بازرسی راساده تر کرد وتعداد موارد رد کیفیت راکاهش داد . 

روش بارسی که انتخاب می شود تاقطعاتی که بریزینگ آنها به اتمام رسیده باآن ارزیابی شوند باید باتوجه به نوع سرویس دهی آن قطعه باشد . ..


روشهای بازرسی 

۲.۶ تستهای غیر مخرب : 

بازرسی چشمی ( VT): 

تست محک ( PROOF TESTING ):

تست نشتی ( LT ) - تست فشار : 

بازرسی توسط مایع نافذ ( ,FPT DPT ) : 

بازرسی توسط ذرات مغناطیسی ( MT ) :

رادیوگرافی ( RT ) :

روش مقاومت الکتریکی : 

روش بازرسی آلتراسونیک ( UT ) :

۳.۶ تستها ی مخرب : 

تست جدایش (PEEL TEST) :

تست کشش وبرش : 

تست خستگی : 

تست ضربه : 

تست پیچش : 

آزمایش متالوگرافی :برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 23
     
print

دانلود مقاله در مورد نفت خام


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

شامل:


مشخصات نفت 

نفت خام به جهت وجود ترکیبات گوگرد بوی نامطلوبی دارد. بخش اعظم نفت خام از هیدراتهای کربن تشکیل شده و مقدار کمی عناصر دیگر نیز به آن مخلوط می‌گردد، که این عناصر در زیر با درصدشان نشان داده شده‌اند. 


عنصر حداقل درصد وزنی حداکثر درصد وزنی 

کربن 82.2 87.1 

هیدروژن 11.8 14.7 

گوگرد 0.1 5.5 

اکسیژن 0.1 4.5 

نیتروژن 0.1 1.5 جدول ازسلی (1985) 

دراین جدول عناصر دیگری مانند وانادیوم ، نیکل و اورانیوم با درصد وزنی حداکثر 0.1 در ترکیب نفت خام موجود هستند. بعلاوه در خاکستر نفت خام آثاری از عناصر C r ، Cu ، Pb ، Mn ، Sr ، Ba ، Mo ، Mg ، Ca ، Ti ، Al ، Fe و Si یافت می‌شود که بعضی از عناصر بالا مانند V-Ni-U احتمالا در رابطه با عنصر ارگانیکی اولیه (مادر) بوجود آمده و بعضی دیگر از عناصر مشخصات ژئوشیمیایی سنگ دربرگزیده را نشان می‌دهند. 

قابل ذکر است که آثاری از نمک ، آب و سولفید هیدروژن نیز درنفت خام مشاهده می‌شوند. 


خواص فیزیکی نفت خام 

ویسکوزیته 

همانطور که نفت خام ممکن است با دخالت عواملی به رنگهای زرد ، سبز ، قهوه‌ای ، قهوه‌ای تیره تا سیاه مشاهده گردد، لذا ویسکوزیته متغیر را برای آنها خواهیم داشت. بنابراین نفت خام درسطح زمین دارای ویسکوزیته بیشتر بوده و بعبارتی ویسکوزتر است. چون در مخزن زیرزمینی یکی از عوامل دخیل حرارت موجود درمخزن می‌باشد، که همراه با این عامل ، عمق نیز موثر می‌باشد. همچنین سن نفت را به لحاظ زمان مخزن شدن را درطیف تغییرات ویسکوزیته سهیم می‌دانند. 


ترکیبات مولکولی نفت خام 

تعداد ترکیبات مولکولی نفت خام وابسته به سن زمین شناسی آن ، عمق تشکیل آن ، منشا آن و موقعیت جغرافیایی آن متغیر می‌باشد. برای مثال نفت خام Ponca city از Oklahoma شامل حداقل 234 ترکیب مولکولی می‌باشد. 


گروههای تشکیل دهنده نفت خام 

هیدروکربنها (Hydrocarbons) 

هیدروکربنها همانطور که از نامشان مشخص است، شامل گروههایی هستند که ترکیبات ملکولی آنها فقط از هیدروژن و کربن تشکیل شده است. انواع هیدروکربنها عبارتند از : 


هیدروکربن‌های پارافینی (پارافینها) 

هیدروکربنهای نفتنی (سیکلوپارافینها یا نفتنیکها ) 

هیدروکربنهای آروماتیک (بنزنوئیدها) 

غیرهیدروکربنها (Heterocompounds) 

این گروه شامل ترکیباتی غیر از هیدروژن و کربن می‌باشند و عناصری از قبیل اکسیژن ، نیتروژن ، گوگرد ، اتمهای فلزی همراه با هر کدام از اینها و یا ترکیب با همه اینها نظیر Ni ، V می‌باشد. 


وزن مخصوص نفت خام 

از خواص فیزیکی نفت خام که ارزش اقتصادی نفت خام بر مبنای آن سنجیده می‌شود، وزن مخصوص آن می‌باشد. لذا سنجش و نحوه محاسبه فرمول آن مهم است. اکثر کشورهای جهان ، وزن مخصوص نفت خام را برحسب درجه A.P.I که یک درجه بندی آمریکائی است، محاسبه می‌کنند. مشابه همین درجه بندی و سنجش ، وزن مخصوص نفت خام را در کشورهای اروپائی با درجه بندی Baume محاسبه می‌کنند که از لحاظ مقدار اندکی از درجه A. P.I کمتر می‌باشد. 


گردش معکوس در کارگاه آفرینش ، شاید درک آنچه را که بحران انرژی خوانده می‌شود، میسر کند. کل قضیه ، میلیاردها سال قبل و با فرایندهای تبدیل انرژی خورشید به آدنوزین تری فسفات (ATP) آغاز شد. کلروفیل‌ها و سایر رنگدانه‌های گیاهان ، انرژی دریافتی از خورشید را برای تبدیل دی‌اکسیدکربن ، آب و مواد معدنی به اکسیژن و ترکیبات آلی انرژیدار ، بکار برده و غذای موجودات کوچک و بزرگ از جمله انسان اندیشهورز را فراهم میآورند. این فرایند ، همچنین باعث افزایش ذخایر معدنی آلی از قبیل هیدروکربورهای زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی میشود.برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 12
     
print

دانلود مقاله در مورد تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت


پیشگفتار


در زمانی که ساکنان حجاز واطراف آن به خاطر موقعیت جغرافیایی خود از قافله ی تمدن عرب واپس مانده بودند و به چادرنشینی روزگار می گذراندند محمد (ص) به پیامبری مبعوث گردید و عربی که گمراه عبادت بت ها بود به سوی پرستش خدای یگانه هدایت شد. اندیشه های نهفته و فکرهای بکری که در سرما بود با راهنمایی های حضرت محمد به راه صحیح ایمان به خدای لایزال افتاد و اعتقادی که این مردم نسبت به اسلام پیدا کردند به اتکا درک روز افزون فلسفه ی اسلامی آنان را بر پهنه های گسترده تری از جهان چیره ساخت. 

گسترش قلمرو اعراب سبب پیدایش مناسبات اقتصادی و داد و ستد کالاهای نفیس و اشیا زینتی شد که به نوعی رقابت هنری منتج گردید هنر از سرآغاز اسلام به بعد زمینه یی محدود نماند بلکه پیشرفت چشمگیر یافت. 

مسلمانان چون به دیگر ممالک سفر کردند و با پرستشگاه های یونانیان و رومیان و کلیساها و کاخ های دیگر کشورها رو به رو شدند و آنها را در کمال تزئین مشاهده کردند به دگرگون ساختن محیط زیست خود راغب شدند. نقل و انتقالات ونیازهای زمانی سبب گردید که به صنعت و هنر روآورند و نکته ها بیاموزند تا زیباسازی خانه های خود را برابر با پیشرفت های زمان و اعتقادات خود همراه کنند. 

همانطور که می دانیم مساجد اولیه شامل قطعه زمینی به شکل مربع یا مربع مستطیل بود که اطراف آن را محصور کرده و حوضی برای وضو گرفتن در میان آن ساخته و سقفی از بوریا یا دیگر مصالح ساختمانی بربالای آن قرار داده بودند که آنان را از گزند بادهای محلی و باران های موسمی مصون دارد. این تقلیدی بود از آتشکده ی ساسانیان و نمونه هایی از این گونه مساجد هنوز در بعضی از شهرها دیده می شود. از جمله فی المثل مسجد مصلی در تخت فولاد اصفهان یا مسجدی در سامرا و غیراینها. 

اعراب در دوران پیش از اسلام اصولا اشتیاقی به جذب صنعت و هنر و پرداختن به پیشه های مربوط به اینها نداشتند. گسترش اسلام آنان را وادار کرد که با دیگر ملل دنیا رفت و آمد برقرار کنند و با صنعتگران و هنرمندان ایران ، مصر، یونان ، سوریه ، ایتالیا و دیگر کشورهایی که سنن گوناگون و سابقه ی دیرینه ی صنعتی و هنری داشتند آشنا گردند. 

در زمان پیغمبر مسجدی بسیار ساده در محل مسجد النبی کنونی برپاشده بود و از این محل بود که حضرت محمد ندای الهی را به گوش مردم می رساند. 

این سادگی مسجد تا زمانی ادامه یافت که خلافت به امویان رسید و مقر خلافت از مدینه به دمشق انتقال یافت. با اینکه قمار می گساری و استفاده از البسه ی فاخر و ادوات موسیقی و دیگر اسباب لهو و لعب بر مسلمانان حرام شده بود خلفای لذت جوی اموی دستورهای دین را نادیده گرفتند و کاخ هایی بس مجلل ساختند و لباس هایی از ابریشم پوشیدند و شاعران و خوانندگانی هنرمند را به دور خود جمع کردند. 

بدین سان در این زمان یک سلسله فعالیت ساختمانی آغاز شد که تزئین درونی و بیرونی بنا را شامل گردید.

اعراب در سال 26 هجری در زمان خلافت عمر بر اصفهان چیره شدند. این شهر در آن عصر کانون مسلمانان ایران بود و تا سیصد سال زیر نفوذ خلفا باقی ماند به طوری که تاریخش با تاریخ بغداد توام گردید. 

اسلام به سرعت در ایران پیشرفت می کرد. گسترش اعتقاد مردم نسبت به خدای یکتا و پیغمبر او محمد (ص) و دستورات دین مبین اسلام سبب توسعه ی هر چه بیشتر بناهای مذهبی می شد. مراکز مذهبی یی که از دوره ی ساسانیان باقی مانده بودند به مساجدی تبدیل می شدند که معماری شان با معماری ساسانی هماهنگ بود . ذوق معماران ایرانی آن چنان به تکامل زیبایی شناسی بنای مسجد آغاز کرد که ابتدا مسجد به یک ایوانی و در اندک زمانی به چهار ایوانی تبدیل گشت و گسترش روز افزون معماری ایران به نقاط نفوذ پذیر اسلام کشیده شد. 

صنعتگران و هنرمندان مسلمان در طی سفرهای خود از کشورهای مختلف نکته ها آموختند و با دستمایه ی خویش در آمیختند به طوری که متدرجا هنری پرتوان پدیدار شد که امروز بدان هنر اسلامی اطلاق می شود.برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 15
     
print

دانلود مقاله كنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراه

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

نکات کلیدی:

 
قانونگذاران در ایالات متحده 
سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) 
حواس پرتی راننده 
چراغ روشنایی بر
 تلفنهای بی سیم 
ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) 


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 10
     
print

دانلود پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی Mugil auratبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

نکات کلیدی:


فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

 پیشینه تحقیق 

 تاكسونومی 

 مشخصات كلی راسته كفال ماهی شكلان 

 مشخصات خانواده كفال ماهیان 

 مشخصات كفال طلایی 

 زیست شناسی كفال طلایی 

 مشخصات زیستی كفال طلایی 

 تحمل درجه حرارت 

 تحمل شوری 

 تحمل مقادیر اكسیژن 

 تغذیه كفال طلایی 

 ارزش اقتصادی كفال ماهیان 

 ارزش غذایی ماهی كفال  

 پراكنش كفال ماهیان 

 دریای خزر 

 تولید مثل كفال طلایی 

 دستگاه تولید مثل كفال طلایی 

 اسپرماتوژنز 

 ساختمان اسپرماتوزوئید  

 فعالیت اسپرماتوزوئید  

 رابطه بین میزان ATP و تحرك اسپرم  

 مكانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز  

 AMP حلقوی بعنوان یك پیامبر ثانویه  

 extenders  

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

 مواد و وسایل مورد نیاز  

 خصوصیات كیت تعیین ATP   

 اجزای كیت تعیین ATP    

 روش آماده سازی محلولها 

 خصوصیات و كاربردهای بافر HEPES  

 روش آماده سازی محلول بافر HEPES 

 روش آماده سازی محلول بی كربنات سدیم 

 روش آماده سازی محلول گلیسرول % و گلوكز

 روش كار   

فصل سوم : نتایج تحقیقبرچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 15
     
print

دانلود گزارش کار آموزی شركت تولیدی بافت آزادی

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:


چکیده :


مشخصات كلی كارخانه :


      شركت تولیدی بافت آزادی ( ساكای سابق ) سهامی عام در تاریخ 1384/03/06 تحت شماره ثبت 9228 در اداره ثبت شركتهای تهران به منظور تولید و عرضه پارچه های كشباف ، تاری پودی بصورت رنگی و چاپی و انواع پرده های تور و فعالیتهای بازرگانی مرتبط با آنها به ثبت رسیده است و محل شركت در بازار دالان امیدالملك و با ظرفیت تولید سالانه 400/000 متر انواع پرده ، توری و پارچه مبلی و دستكش بوده  است . فعالیت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه آن ایجاد و تاسیس و اداره كارخانجات تولیدی نخ ، بافندگی و تكمیل پارچه    می باشد .


      این شركت در تاریخ 1356/01/25 به شركت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1370/11/21 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ( قبل از انقلاب اسلامی این شركت ، یك شركت خصوصی بوده است ) .     برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 29
     
print

دانلود گزارش کارآموزی دوره کاردانی اسانس گیری


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

نکات کلیدی:معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند. مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، سینه به سینه منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی سنگ نبشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره اولین جمعیتهای بشری بوده باشند که فراتر از بیست و هفت قرن قبل از میلاد مسیح از گیاهان داروئی به عنوان دارو استفاده برده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند. مردم یونان باستان خواص داروئی برخی از گیاهان را به خوبی می دانسته اند. بقراط حکیم بنیانگذار طب یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران برای استفاده از گیاهان در درمان بیماریها ارزش زیادی قائل بوده اند. آنها علاوه بر استفاده از گیاهان یونان، از گیاهان کشورهای دیگر هم استفاده می برده اند. بعد از اینان، یکی از شاگردان ارسطو به نام «تئوفراست» مکتب «درمان با گیاه» را بنیانگذاری کرد. پس از آن «دیوسکورید» در قرن اول میلادی مجموعه ای از 6000 گیاه داروئی با ذکر خواص درمانی هر یک را تهیه و به صورت کتابی درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسیاری از مطالعات علمی در زمینه گیاهان مذکور گردید. طوری که مثلا «جالینوس» پزشک معروف یونانی در کارهای خود به کتاب «دیوسکورید» استفاده کرده است.


در قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی؛ ابوعلی سینا؛ محمد زکریای رازی و دیگران به دانش «درمان با گیاه» رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کردند و کتابهای معروفی چون «قانون» و «الحاوی» را به رشته تحریر درآوردند. بعد از آن درمان با گیاه همچنان دنبال گردید. در قرن سیزدهم «ابن بیکار» مطالعات فراوانی در موردخواص داروئی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش از 1400 گیاه داروئی را در کتابی که از خود به جان گذاشته، یادآور شد.
برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 15
     
print

دانلود تحقیق در مورد شیر و پمپ های هیدرولیکیبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلودکلمات کلیدی:


تعاریف اولیه شیر

شیر 3/4 موضع نرمال بسته با تحریك برقی

شیرهای كنترل جهت

شیرهای راه دهنده

نحوه نام گذاری شیر

تحریك شیر:

شیرهای قطع و وصل

شیرهای یكسو كننده

شیرهای كنترل جهت

كنترل سرعت سیلندر توسط روش Meter In و Meter Out

فیلتراسیون

نحوه انتخاب پمپهای هیدرولیك

تعریف فشار

مفهوم فشار

یکای فشار

و...برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 135
     
print