دانلود فایل پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی توسعه


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:


سیر تاریخی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در غرب

توسعه نیافتگی در شرق

ویژگی های واپسگرایانه شرق

منابع رشد

نقش دولت در اداره و نظارت بر توسعه چیست؟

ابعاد توسعه

توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

توسعه اقتصادی

زنجیره تسلسل

متاثر شدن منابع مالی توسط انتقال تكنولو‍‍ژی

 3  فاكتور مهم تاثیرگذار بر تكنولوژی منتقله به كشورهای در حال توسعهبرچست ها : تكنولوژی منتقله به كشورهای در حال توسعه,متاثر شدن منابع مالی توسط انتقال تكنولو ژی,زنجیره تسلسل,توسعه اقتصادی,سیاسی,فرهنگی,توسعه اجتماعی,ابعاد توسعه,نقش دولت در اداره و نظارت بر توسعه,منابع رشد,ویژگی های واپسگرایانه شرق,توسعه نیافتگی در شرق,توسعه نیافتگی در غرب,سیر تاریخی توسعه یافتگی,توسعه,دور باطل عقب ماندگی,ویژگی های کشورهای درحال توسعه,دانلود


برچست ها :