دانلود رایگان مقاله شِمای کلید از پیش اشتراک گذاشته شده (PSK)، در شبکه ی سنسوری

: SURVEY ON PRE-SHARED KEY IN WIRELESS SENSOR NETWORK

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
 شِمای کلید از پیش اشتراک گذاشته شده (PSK)، در شبکه ی سنسوری بی سیم    رویکردی مرتبط با مدیریت کلید، و شمای کلید اشتراک گذاشته شده از قبل در WSN پرداخته می شود. یک پیاده سازی از پروتکل کلید پیش مشترک و با استفاده از پارامترهای متفاوتی ارائه دهیم و محاورات گره ها را بر مبنای نتایج این پیاده سازی نشان داده شده است. همچنین محدودیت های مرتبط با PSK نیز تشریح می شود.


ISI


برچست ها : ,,,,,,,,,,