دانلود تحقیقی در مورد برد عددی برای چند جمله ای ها


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

نکات کلیدی:


مرحله بعد بررسی برد عددی برای حالت است که در قضیه زیر بیان می شود


برچسب ها: برد عددی برای چند جمله ای ها


برچست ها :