دانلود پاورپوینت تولید کالاهای جدیددانلود
محتوی اسلایدها:

پیش گفتار

چرا کالاهای جدید با شکست روبرو می شوند؟

چالشهای موجود در تکوین وتولید کالای جدید

مراحل فرآیند تکوین و تولید کالای جدید

عواملی که مانع تکوین وتولید کالای جدید می شوند

غربال کردن ایده ها

ایده یابی

تهیه خط مشی بازاریابی

 مفهوم یابی و آزمون آن

تولید کالا

تجزیه وتحلیل اقتصادی

روشهای آزمون بازار کالاهای مصرفی

آزمون بازار

عوامل مهم در بهره برداری تجاری یک کالای جدید

بهره برداری تجاری

چه عواملی بر فرآیند پذیرش کالا تاثیر می گذارند

مراحل فرآیند پذیرش کالابرچست ها : مراحل فرآیند پذیرش کالا,چه عواملی بر فرآیند پذیرش کالا تاثیر می گذارند,بهره برداری تجاری,عوامل مهم در بهره برداری تجاری یک کالای جدید,آزمون بازار,روشهای آزمون بازار کالاهای مصرفی,تجزیه وتحلیل اقتصادی,تولید کالا,مفهوم یابی و آزمون آن,تهیه خط مشی بازاریابی,ایده یابی,غربال کردن ایده ها,عواملی که مانع تکوین وتولید کالای جدید می شوند,مراحل فرآیند تکوین و تولید کالای جدید,چالشهای موجود در تکوین وتولید کالای جدید,چرا کالاهای جدید با شکست روبرو می شوند,پیشگفتار,دانلود مدیریت,دانلود


برچست ها :