دانلود نرم افزار حسابداری آسمان
برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

شامل:


مزیت های نرم افزار حسابداری آسمان‎ :‎

‎ ‎قابلیت تعریف سرفصل‌های حسابداری تا 7 سطح‎ .‎

‎ ‎قابلیت نمایش سرفصل حسابداری بصورت درختی و تعریف کدینگ با استفاده از امکانات نمایش درختی‎ .‎

‎ ‎قابلیت انتقال سرفصل‌ها به سال بعد بدون افزونگی اطلاعات و قابل تغییر در سال بعد حتی با حذف تمامی ‌سرفصل‌ها بدون اینکه ‏تغییری در سرفصل‌های سال قبل ایجاد گردد‎ .‎

‎ ‎قابلیت انتقال اسناد بطور سرجمع و یا به تفکیک هر سند به دفتر مرکزی (حسابداری تجمیعی)‏

‎ ‎امکان مرور حساب‌ها و نمایش دفاتر و تراز بصورت منیتورینگ‎ .‎

‎ ‎امکان ذخیره سازی اسناد حذف شده و بازیابی آنها توسط مدیر سیستم‎ .‎

‎ ‎کنترل صدور اسناد غیر بالانس و نمایش آنها با رنگی متفاوت‎ .‎

‎ ‎قابلیت مرتب سازی اسناد در کمترین زمان ممکن‎ .‎

‎ ‎امکان تعیین دسترسی کاربران به اسناد یکدیگر‎ .‎

‎ ‎امکان درج سند بین اسناد‎ .‎

‎ ‎امکان تلفیق اسناد‎ .‎

‎ ‎امکان تعریف چندین شرکت با سرفصل‌ها و اسناد کاملا مجزا‎ .‎

‎ ‎جستجوی پیشرفته اسناد و سرفصل‌ها‎ .‎

‎ ‎امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه بطور اتوماتیک حتی در میانه سال مالی‎ .‎

‎ ‎امکان گروه بندی سرفصل‌ها‎ .‎

‎ ‎امکان صدور اسناد سود و زیانی بطور اتوماتیک‎ .‎

‎ ‎امکان استفاده از سیستم مغایرت بانکی، حتی بدون نیاز به نرم‌افزار خزانه داری‎ .‎

‎ ‎امکان تعریف سطح تفصیلی بطور مجزاء با امکان گروه بندی و ارتباط دهی آن با سطوح بالاتر بصورت گروهی و یا انفرادی‎ .‎


برچسب ها: امکان تعریف سطح تفصیلی بطور مجزاء با امکان گروه بندی و ارتباط دهی آن با سطوح بالاتر بصورت گروهی و یا انفرادی,حتی بدون نیاز به نرم افزار خزانه داری,امکان استفاده از سیستم مغایرت بانکی,امکان صدور اسناد سود و زیانی بطور اتوماتیک,امکان گروه بندی سرفصل ها,امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه بطور اتوماتیک حتی در میانه سال مالی,جستجوی پیشرفته اسناد و سرفصل ها,امکان تعریف چندین شرکت با سرفصل ها و اسناد کاملا مجزا,امکان تلفیق اسناد,امکان درج سند بین اسناد,امکان تعیین دسترسی کاربران به اسناد یکدیگر,قابلیت مرتب سازی اسناد در کمترین زمان ممکن,کنترل صدور اسناد غیر بالانس و نمایش آنها با رنگی متفاوت,امکان ذخیره سازی اسناد حذف شده و بازیابی آنها توسط مدیر سیستم,امکان مرور حساب ها و نمایش دفاتر و تراز بصورت منیتورینگ,قابلیت انتقال اسناد بطور سرجمع و یا به تفکیک هر سند به دفتر مرکزی حسابداری تجمیعی,قابلیت انتقال سرفصل ها به سال بعد بدون افزونگی اطلاعات و قابل تغییر در سال بعد حتی با حذف تمامی سرفصل ها بدون اینکه تغییری در سرفصل های سال قبل ایجاد گردد,قابلیت نمایش سرفصل حسابداری بصورت درختی و تعریف کدینگ با استفاده از امکانات نمایش درختی,قابلیت تعریف سرفصل های حسابداری تا 7 سطح,مزیت های نرم افزار حسابداری آسمان,نرم افزار حسابداری آسمان با 25 درصد تخفیف


برچست ها :