دانلود مقاله آینده نگاری مفهوم و اجرابرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:


ناتوانی دانش پیش بینی

آینده نگاری 

 دانش مدیریت استراتژیك 

 دانش سیاستگذاری 

تجربه ژاپن 

مركز صنایع 

ساختار یافته ترین رویكرد آینده نگاری 

تجربه انگلستان 

تجربه آفریقای جنوبی 

تجربه آلمان 

پیشگویان و جادوگران

 كشور در حال توسعه

محاسبات پیچیده و اعداد و ارقام فعلی و قبلی 

كارگزاران بورس 

آینده پژوهی 

نرم افزارهای كامپیوتری 

قلمرو آینده

آینده اندیشی

آینده نگاری 

پیش بینی

درك تاریخی مفهوم آینده

آینده شناسی 

Futures Study

مناسك گذر

Futures field

Futures

Foresight

Forecasting

افسون شدگی

Futurology

آرمان شهر 

كوندورست 

ژول ورن

سباستین مرسیر 

الوین تافلر

اچ، جی، ولز

بحران نفتی اوایل دهه ی 70 

شوك آینده

Condorcet

Rites de Passage

Sebastian Mercier

Utopiaبرچست ها : دانلود رایگان,دانلود,utopia,sebastian mercier,rites de passage,condorcet,شوك آینده,بحران نفتی اوایل دهه ی 70,ولز,جی,اچ,الوین تافلر,سباستین مرسیر,ژول ورن,كوندورست,آرمان شهر,futurology,افسون شدگی,forecasting,foresight,futures,futures field,مناسك گذر,futures study,آینده شناسی,درك تاریخی مفهوم آینده,پیش بینی,آینده نگاری,آینده اندیشی,قلمرو آینده,نرم افزارهای كامپیوتری,آینده پژوهی,كارگزاران بورس,محاسبات پیچیده و اعداد و ارقام فعلی و قبلی,كشور در حال توسعه,پیشگویان و جادوگران,تجربه آلمان,تجربه آفریقای جنوبی,تجربه انگلستان,ساختار یافته ترین رویكرد آینده نگاری,مركز صنایع,تجربه ژاپن,دانش سیاستگذاری,دانش مدیریت استراتژیك,آینده نگاری,ناتوانی دانش پیش بینی,آینده نگاری مفهوم اجرا


برچست ها :