دانلود مقاله آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران


 دانلودچکیده

 

از مهمترین مشكلات اقتصادی در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیكاری و یا به عبارت دیگر، ركود تورمی اشاره كرد. این امر باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیكاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشكل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

شواهد نشانگر این است كه سیاستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبیت قیمت‌ها، كاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیكاری است دست نیافته، بلكه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شكل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم كمك كرده است.

در این میان حجم پول، به عنوان یك متغیر عمده اقتصادی كلان و نیز یكی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یكی از اصول پذیرفته شده تمام مكاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مكاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.برچست ها : قیمت ها,تولید,مهار تورم,اقتصادی كلان,تورم مزمن,بیكاری,كاهش عدم اطمینان اقتصادی,تثبیت قیمت ها,سیاست های پولی و مالی,جانشینی بین تورم و بیكاری,ركود تورمی,درباره تورم و بیکاری,درباره تورم در ایران,تحقیق تورم در ایران,مقاله تورم در ایران,تورم در ایران روش همگرایی,آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران,مقاله آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران,تورم همراه با بیكاری,مشكلات اقتصادی,تورم در ایران,آزمون مدل كلاسیك,مقاله,دانلود


برچست ها :