دانلود تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی


 

 برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:


 الگوی مبتنی بر روش مشاركتی

یادگیری انفرادی

فرضیه‌ها

جامعه آماری

 نمونه‌گیری

نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای

كاملاً تصادفی

جمع آوری اطلاعات آزمون محقق

آزمون T مستقل

اهمیت و ضرورت تحقیق

ادبیات پژوهش

یادگیری

سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهان


برچست ها : سیر تحول برنامه های درسی علوم درجهان,یادگیری,ادبیات پژوهش,اهمیت و ضرورت تحقیق,آزمون t مستقل,جمع آوری اطلاعات آزمون محقق,كاملا تصادفی,نمونه گیری تصادفی خوشه ای,نمونه گیری,جامعه آماری,فرضیه ها,یادگیری انفرادی,الگوی مبتنی بر روش مشاركتی,مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی


برچست ها :